Soms leren kinderen anders dan ze wordt aangeleerd op school. Dit zijn vaak de kinderen die moeite hebben met stilzitten, dromerig zijn of snel afgeleid. Vaak zijn dit kinderen die in beelden denken en niet in woorden, diagnoses krijgen als AD(H)D en/of hooggevoelig zijn. 

Voor deze kinderen is er de training Ik Leer Anders; een training die je juist leert gebruik te maken van je voorstellingsvermogen (het denken in beelden). Door dit te zien als kwaliteit én er ook gebruik van te maken zien we vooruitgang in het leren van woorden (Nederlands, maar de methode is ook bruikbaar op de buitenlandse talen) maar ook op andere vakken.

Een Ik Leer Anders training bestaat uit 4 lessen inclusief werkboek waarmee thuis verder geoefend kan worden en kost € 279,00 (landelijk vastgestelde prijs)