Dyslexie

Gepubliceerd op 29 juni 2020 om 10:51

Wanneer je als kind dyslexie hebt heb je het een stuk lastiger op school. Bij veel vakken komt namelijk het lezen om de hoek kijken. Niet alleen bij de talen maar later ook bij wiskunde en vakken zoals aardrijkskunde. Ieder vak heeft dan zijn eigen moeilijkheid. Bij de talen wordt het steeds lastiger om het juiste antwoord te geven omdat je de tekst nét even iets anders leest dan er staat (vaak lees je de strekking, begrijp je de tekst wel maar wanneer het om details gaat kun je dingen over het hoofd zien). Maar ook bij vakken als wiskunde is het goed kunnen lezen belangrijk om de woorden uit de tekst te kunnen vertalen naar sommen. 

 

Ik zie in de praktijk ook vaak een andere, creatievere, manier van denken bij kinderen met dyslexie of beelddenkers. Hun manier van denken gaat dan soms met ze op de loop waardoor ze in de knel komen met bijvoorbeeld de tijd van een toets maar ook met hun fantasie. Vaak ligt hun talent op andere vlakken dan de schoolvakken. Helaas krijgen ze voor creativiteit, out of the box denken, fantasie vaak geen cijfers of worden de vakken waar bij dit aan bod komt (beeldende vorming, gym) minder gewaardeerd. 

Reactie plaatsen

Reacties

Er zijn geen reacties geplaatst.