Over mij.....

Als kind...

Mijn naam is Conny Marree. Als kind kon ik goed meekomen op school. Ik haalde goede cijfers en kon naar het VWO. Toch heb ik me op school nooit echt op mijn gemak gevoeld. Ik was stil, rustig, teruggetrokken en kon mijzelf goed vermaken. Op de een of andere manier had ik het gevoel dat ik anders was, dat ik niet bij de groep hoorde. Dit terwijl de groep daar eigenlijk geen aanleiding toe gaf, mij wel bij dingen betrok en er een veilig schoolklimaat was.

 

Pas toen ik volwassen was leerde ik meer over hooggevoeligheid.. Ik kreeg inzicht in hoogbegaafdheid en de wijze waarop het hebben van een depressieve ouder in het gezin een rol hebben gespeeld.

 

 

Als moeder...

Toen ik zelf kinderen kreeg, waarvan ik bij één sterk het gevoel had dat er meer in zit dan er uit komt ben ik me gaan verdiepen in Leren Leren, mede omdat op school dat wat ik zag bij mijn eigen dochter niet gezien werd door de leerkrachten. Er ging een wereld voor mij open. Ik realiseerde me er dat er véél meer manieren zijn om te leren. Hele andere manieren dan ik zelf altijd gebruikt heb op de middelbare school. Ik ben me steeds meer gaan verdiepen in de manieren waarop kinderen leren en hoe deze manieren van leren aansluiten bij het huidige schoolsysteem.

 

Opvallend genoeg vond ik dat het huidige schoolsysteem zich voornamelijk richt op kinderen die taal- en rekenslim zijn terwijl de talenten van kinderen die op andere wijze leren minder aan bod komt. Dit kan kinderen het gevoel geven dat ze niet goed genoeg zijn met als gevolg dat zij zich gaan aanpassen, onderpresteren of faalangstig worden.

 

Als coach.....

Voor mij is het uitgangspunt als coach dan ook altijd dat kinderen gezien worden met hun kwaliteiten en talenten die ze hebben. Zodat ze ontspannen zichzelf kunnen zijn. 

Als coach ben ik rustig, begripvol, liefdevol en zeker niet té streng (ik weet immers hoeveel indruk het kan maken als iemand zijn stem verheft tegen je of boos tegen je doet). Stapje voor stapje, in je eigen tempo in een combinatie van structuur en rust coach ik leerlingen om op een ontspannen manier te ontdekken hoe leren eigenlijk werkt, wat een fijne planning is die voor hen werkt en op welke manier zij hun kwaliteiten kunnen inzetten. Door samen, op een luchtige manier te werken maken we een plan voor hoe het leren wél werkt voor jouw kind. Ik heb ervaring met kinderen die ánders leren (beelddenkers, hb, hsp, faalangst)